Filtri i gjetheve

Filtrat e gjetheve, të njohur edhe si gjethe filtri, janë pjesët më të rëndësishme të enëve nën presion me gjethe filtri të përhershëm për filtrim të lëngët dhe të ngurtë. E bërë nga konstruksioni prej çeliku inox, gjethet tona të filtrit zakonisht përbëhen nga 5 shtresa pëlhure filtri të endura prej çeliku inox të bëra nga matës teli të ndryshëm sipas kërkesës tuaj. Në përgjithësi, ka 2 shtresa rrjetë filtri të imët, 2 shtresa rrjetë mbështetëse dhe 1 rrjetë kullimi. Pastaj, 5 shtresat mbahen së bashku nga një kornizë me tuba për të formuar një fletë filtri të plotë.

Gjethet e filtrit furnizohen në grupe për të rritur zonën e filtrimit të filtrit të gjetheve, duke përmirësuar kështu shkallën e filtrimit dhe qartësinë e produktit. Gjethet e filtrit mund të bëhen në madhësi dhe forma të ndryshme për të kënaqur kërkesat specifike të filtrave tuaj të fletëve të presionit

Filtri i gjetheve


Aplikimet kryesore

Metodat kryesore të përdorimit të telit dashang janë dhënë më poshtë