Test sitë

Sitat e testimit janë sitë metalike të sakta të aplikuara për marrjen e mostrave laboratorike dhe analizën e madhësisë së grimcave. Përgjithësisht përbëhet nga një ekran prej rrjetë prej çeliku inox i mbajtur në një kornizë metalike të rrumbullakët. Shtë projektuar për të siguruar saktësi të dëshirueshme kur filtroni grimcat e padëshiruara nga produktet përfundimtare. Sitat e testit vijnë në një sërë madhësish dhe specifikimesh për të përmbushur kërkesat e shqyrtimit të industrive të ndryshme. Përdoret gjerësisht në industritë që përfshijnë klasifikimin e materialeve pluhur dhe kokrrizore, të tilla si kimikatet, industritë farmaceutike dhe ushqimore

Test sitë


Aplikimet kryesore

Metodat kryesore të përdorimit të telit dashang janë dhënë më poshtë